BS-IT    
Laakse Laan 67
7207 NB Zutphen
Nederland
Telefoon:     + 31 (0) 6 531 99 698
www.bs-it.nl
E-mail: info@bs-it.nl
KvK nummer: 08081179 Oost Nederland
BTW nummer: NL809677180B01

 

Privacy policy
Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van BS-IT. Dit privacy protocol heeft tot doel u te informeren op welke wijze door BS-IT persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.
1. Waarom verzamelt BS-IT (persoons)gegevens?
U kunt door ons worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt:
• Om aan een wettelijke plicht te voldoen
• Indien dit noodzakelijk is om de rechten van u of van ons te beschermen
• Indien dit is toegestaan in het kader van uw relatie met ons
2. Welke andere gegevens worden verzameld?
Cookies
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
3. Hoe beschermt BS-IT (persoons)gegevens?
Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
4. Is BS-IT verantwoordelijk voor andere websites?
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat BS-IT verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacy verklaring/privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
5. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken/ inzage in persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen. BS-IT zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren. Voor het verstrekken van informatie kan BS-IT administratiekosten ad EUR 4,50 per verzoek in rekening brengen.
6. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
BS-IT behoudt zich het recht voor om dit privacy protocol aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy protocol regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.
7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over het privacy beleid van BS-IT.nl in het bijzonder, kunt u contact opnemen met:
Naam: BS-IT
Adres: Laakse Laan 67, 7207 NB Zutphen
Telefoon: 06 – 531 99 698
Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Zutphen, 3 mei 2018